5806 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Yapılan Değişiklik

Etiketler: , , , , , , ,


Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 5806 sayılı "Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"dan yararlanarak, ilişiklerinin kesildiği okullara başvuruları kabul edilen ve öğrenim hakkı tanınan yükümlülerin askerlikleri, bu haklarını kullanacakları süre kadar ertelenebilecek.


Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlıığı (ASAL )Tarafından yapılan basın açıklaması aşağıdaki gibidir.

BASIN AÇIKLAMASI

1.    2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa  5806 Sayılı Kanunla eklenen Geçici 56’nci madde,        28 Ekim 2008 tarihli, 27038 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2.     Geçici 56’ncı madde hükümlerinden yararlanarak ilişiklerinin kesildiği okullara başvuruları kabul edilen ve öğrenim / sınav hakkı tanınan yükümlülerin askerlikleri, bu haklarını kullanacakları süre kadar ertelenecektir.

3.    Bu süre sonunda, Yükseköğretim Kurumlarınca öğrenciliğe intibakları yapılan 1980 ve daha genç doğumlu yükümlülerin askerlikleri işlemleri, 1111 Sayılı Askerlik Kanunun 35/C maddesi gereğince 29 yaş sonunu geçmemek üzere ertelenecektir.

4.    29 yaşından büyük olanlarla, bu süre sonunda 29 yaşını tamamlamış olanların öğrenciliğe intibakları yapılmış olsa dahi öğrencilikleri nedeniyle askerlikleri ertelenmeyecektir.

5.    Geçici 56’ncı madde hükümlerinden yararlanarak, ilişiklerinin kesildiği üniversitelere başvuran yükümlülerden, yoklama kaçağı veya bakaya olarak arananların işlemlerini tamamlatmaları için yükseköğretim kurumlarından aldıkları  belgelerle birlikte, ikametlerine yakın askerlik şubesi başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

6.    Lisansüstü eğitim yapan öğrencilerden, 07 Haziran 1995 tarihinden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar her ne şekilde olursa olsun ilişiği kesilenler ve 1980 sonrasında bu içerikte çıkarılan Kanunlardan yararlanmamış olanların, 28 Ekim 2008 tarihinden itibaren iki ay içinde ilişikleri kesildiği kurumlarına müracaat eden ve müracaatları kabul edilerek öğrenim/ sınav hakkı tanınan yükümlülerin askerlikleri, ilgili üniversitelerinin teklifi üzerine bir yıl süre ile tehir edilecektir.

7.    Tez aşamasında ilişiği kesilen yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden, ilişikleri kesilen üniversitelerine iki ay içinde müracaat eden ve müracaatları kabul edilenler hakkında ilgili üniversitelerinin teklifi üzerine, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35/E maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde 35 yaşını doldurdukları yılın sonunu geçmemek şartıyla yüksek lisans öğrenimi için bir, doktora öğrenimi için üç yıl tez hazırlama süresince askere sevkleri tehir edilecektir.

    Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

ASAL Tarafından yapılan duyurunun tamamını okumak için buradaki word dosyasını indirebilirsiniz!..

Share/Save/Bookmark

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorum Yaparken :

1. Türkçe dil bilgisi ve yazım kurallarına dikkat edin.
2. Hakaret içeren yorumlar yapmayın.