Albert Einstein Kİmdir? Hayatı ve Eserleri

Etiketler: ,


Albert Eisntein Kimdir? Hayatı, Eserleri ve Buluşları!..
Albert Einstein (14 Mart 1879 - 18 Nisan 1955), Yahudi asıllı Almanyalı ünlü bir fizikçidir. 20. yüzyılın en önemli kuramsal fizikçisi olarak nitelenen Albert Einstein, Görecelik kuramını geliştirmiş, kuantum mekaniği, istatistiksel mekanik ve kozmoloji dallarına önemli katkılar sağlamıştır. Kuramsal fiziğine katkılarından ve fotoelektrik etki olayına getirdiği açıklamadan dolayı 1921 Nobel Fizik Ödülü'ne layık görülmüştür. (Nobel Ödülü'nün ve Nobel Komitesi'nin o zamanki ilkeleri doğrultusunda, bugün en önemli katkısı olarak nitelendirilen Görecelik kuramı fazla kuramsal bulunmuş ve ödülde açıkça söz konusu edilmemiştir.)

Albert Einstein,14 Mart 1879 yılında Almanya'da Württemberg'de doğdu. 1880 yılının Haziran ayında ailesi Munich'e taşındı. Babası Hermann ve abisi Yakob burada Einstein&Cie adında bir elektrik mühendisliği ile ilgili bir şirket kurdular. Einstein, konuşmaya geç başlaması dışında normal bir çocukluk geçirdi. 1884 yılında eğitimi için özel dersler ve 1885 yılında da keman dersleri aldı. Aynı yıl Yahudi olduğu halde Munich'deki Katolik Okulu'nda eğitimine başladı. 1888'de yine bu şehirdeki Luitpold Gymnasium'a geçerek eğitimine devam etti. Eğitim hayatından hoşlanmıyordu. 1894 yılında ailesinin iflası sonucu İtalya'ya yerleştiler.

Bugünkü adı "ETH Zürich" olan "Swiss Federal Polytechnic Enstitüsü"ne gitmek için başvurdu ancak giriş sınavında başarısız olduğu için, İsviçre'de Aarau'da eğitimine devam etti. Babasının istediği gibi elektrik mühendisi olamayacağını anladı. İki yıl sonra 1896'da "Swiss Federal Polytechnic Enstitüsü"ne matematik ve fizik öğretmeni olmak için gitti. Maxwell'in "Elektromanyetik Teorisi" üzerinde çalıştı. Bu okulda tek kadın öğrenci olan Mileva Maric ile tanıştı. Evlenmek için ailesiyle tanıştırdı ancak Mileva'nın yaşının büyük olması ve Yahudi olmamasından dolayı annesi evliliğe karşı geldi. Mileva'nın evlilik dışı hamile kalmasıyla doğan kızlarını evlatlık olarak vermek zorunda kaldılar.

1900 yılının Haziran ayında mezun oldu. Ardından 21 Şubat 1901'de İsviçre vatandaşlığına başvurdu ve kabul edildi. Mayıs 1901'den, Temmuz 1902'ye kadar Winterthur ve Achaffhausen'de özel ders verdi. Öğretmenlik için başvurduğu yerlerden çok genç olması nedeniyle olumlu cevap alamıyordu. Sonra İsviçre'nin başkenti Bern'e gitti. Geçimini sağlamak için matematik ve fizik dersleri vermeye devam ediyordu. Bernese'deki "Akademie Olypia"ya katıldı. Bu sırada birçok bilim adamıyla tanışma fırsatı buldu. Kariyeri için önemli bir adımdı. Ardından teknik asistan olarak İsviçre Patent Ofisi'nde işe başladı. Einstein, mucitlerin patent alabilmesi için yaptıkları aletleri inceliyor ve elektromanyetik cihazların denetimini yapıyordu. Cihazların farklılıklarını ve zayıf yönlerini görerek, nasıl düzeltebileceği üstünde çalışıyordu. Bazen o kadar çok değişiklik yapması gerekiyordu ki alet artık onun tasarımı haline bile gelebiliyordu.

6 Ocak 1903 tarihinde ailesinin tüm karşı gelmelerine rağmen okul yıllarında tanıştığı Mileva Maric ile evlendi. Kendisi de bir matematikçi olan Milena Maric ile birçok ortak noktaya sahipti. 1904 yılında ilk oğlu Hans Albert, 1910 yılında da ikinci oğlu Eduard doğdu. İleriki yıllarda Eduard şizofreni teşhisiyle Zürich'deki bir akıl hastanesine yatıldı ve hayatını da burada kaybetti. Albert ise ileriki hayatında California Üniversitesi'nde profesörlük yaptı.

1903 yılında artık İsviçre Patent Ofisi'deki işinde ilerlemeye başlamıştı. Makina Teknolojisine hakim bir duruma gelmişti. Bir yandan Max Planck'ın kuantum teorisi üzerinde çalışıyordu.1905 yılında Zürich Üniversitesi'de "A New Determination of Molecular Dimensions" adlı doktora tezini verdi ve doktor ünvanını aldı. Aynı yıl modern fiziğin temellerini oluşturan makalelerini yazmaya başladı. "Annus Mirabilis Papers" adlı bu çalışması ile birçok bilim okulunda teorileri tartışılmaya başladı. Bu makalelerden üçü (Brownian Motion, The Photoelectric Effect ve Special Relativity) Nobel Ödülü'ne aday gösterildi. Nobel Ödülü'nün komitesindeki birçok tartışmadan sonra "The Photoelectric Effect" adlı çalışması ile 1921 yılında Nobel Fizik Ödülü'nü aldı. "The Photoelectric Effect" adlı çalışmasında Quantum Fiziği üzerinde çalışmıştı. Işık tanecikleri veya fotonlar ile ilgili hipotezini hazırladı.Yüzeyden elektron koparmak için son elektron seviyesinde az elektron bulunan alkali metalleri kullanmıştır. "hv=k+w" formülüyle fotonun olay sonundaki enerjisini hesaplamıştır. Bu makalelerin içinde yer alan "On The Electrodynamics of Moving Bodies" adlı çalışmasıyla farklı koordinat sistemlerinde bulunan sabit hızdaki farklı nesnelerin birbirlerine göre hareket prensiplerini açıklıyordu. Ardından yayımlanan "Does the Inertia of a Body Depend upon its Energy Content?" adlı makalede "E = m.c ²" formülünü ortaya atmıştır. 1906 yılında son olarak "Planck's Theory of Radiation and the Theory of Specific Heat"i yayımladı.
1908 yılında Bern'de okutman olarak göreve geldi. 1909 yılına gelindiğinde Zürich Üniversitesi'de profesör olarak çalışmaya başladı. Bir süre Prague Charles Üniversitesi'nde çalıştıktan sonra 1912'de Zürich'deki görevine geri döndü. 1914 yılında 1. Dünya Savaşı'nın başlamasından sonra Berlin'de profesör olarak yerel bir üniversitede çalışmaya devam etti. Prusya'da Academy of Science'a üye oldu. Prusya vatandaşlığına başvurdu. 1914'den 1933 yılına kadar Kaiser Wilhelm Fizik Entitüsü'nde müdürlük yaptı. Yine 1920'den 1946 yılına kadar Leiden Üniversitesi'nde üstün profesörlük ünvanıyla çalışmalarını sürdürdü.

1917 yılında "On the Quantum Mechanics of Radiation" (Radyasyonun Quantum Mekaniği Üzerine) adlı makalesini yayımladı. 1919 yılında Mileva'dan boşandı, ardından kuzeni Elsa Löwenthal ile evlendi. Elsa, Einstein'nın yaşlılık yıllarında yanında oldu ancak hiç çocuk yapmadılar. 1915 yılında Prusya'da Academy of Science'da bulunduğu sırada genel izafiyet kuramını oluşturdu. Newton'nun çekim yasalarından yararlanarak kendi teorisini oluşturdu. 2. Dünya Savaşı'ndan dolayı yayımları Almanya'dan dışarıya ulaşamadı. Einstein'nın bu yeni teorisi Hendrik Antoon Lorentz ve Paul Ehrenfest tarafından keşfedildi. İngiltere'deki birçok astronom bu teoriyi inandırıcı bulmadı. 1917 yılındaki güneş tutulmasındaki gözlemler ile teorinin gerçekliği ortaya çıkacaktı. Ertesi yıl güneş tutulmasına ait fotoğraflar incelendi. Einstein, kütlenin uzay- zamanı geometrik olarak eğmesi, uzak yıldızlardan gelen ışıkların eğrilmesine neden olduğu savunuyordu. Bu eğrilik iç bükey olmalıydı. Bu teori bilim dünyasında büyük bir yankı uyandırdı.

1921 yılında Einstein teorisi üzerinde çalışmak için New York'a gitti. 1933 yılında Hitler'in ırkçı politikasından dolayı Alman vatandaşlığından çıkarak Amerika'ya geçti ve buranın vatandaşlığına geçti. Amerika Birleşik Devletleri'nde Princeton Üniversitesi'nde Institute of Advanced Study'de profesörlük hayatına ve çalışmalarına devam etti. 1945 yılında Princeton Üniversitesi'nden emekli oldu. 1926 yılında ise Leo Szilard ile zehirli gaz çıkarmayan buzdolabı projesi üzerinde çalıştı.

1933 yılında Almanya'da Nasyonal Sosyalist Partisi'nin iktidara gelmesiyle yasalar yüzünden çalışmalarına izin verilmeyen 40 bilim adamı adına Mustafa Kemal ATATÜRK'e bir mektup yazarak onların Türkiye'de çalışmalarına devam etmelerini istemişti. Atatürk bu isteği kabul ederek İstanbul Üniversitesi'nde çalışma imkanı tanımıştı.

Bu dönem Einstein'a İsrail Başbakanlığı teklif edildi ancak Einstein teklifi kabul etmedi. Dr. Chaim Weizmann ile Jerusalem Musevi Üniversitesi'ni kurdu.

1945 yılında Roosvelt'e yazdığı mektupta nükleer silahların yapılabileceğinden bahsetti. Daha sonra nükleer silahların oluşumuna ve kullanılmasına neden olduğu için büyük pişmanlık duyduğunu hep dile getirdi. Hayatının geri kalanında da Atom Bombası'nın kullanım şeklinden rahatsızlığını dile getirerek, buna karşı bir tutum izledi.

1948 yılında Brendeis Üniversitesi'nin komitesinde görev aldı. 18 Nisan 1955 yılında 76 yaşında iç kanama sonucu hayatını kaybetti. "Generalized Theory of Gravitation" adlı çalışması yarım kaldı.

Ölümünden sonra otopsisini yapan Dr. Thomas Stoltz Harvey beynindeki anormaliyi fark etti. Paryetal lobunun normal insanlarınkinden %15 daha büyük olduğunu keşfetti. Beynin bu bölgesi matematik ve görsel yetenekle ilgili becerilerinin geliştiği bölge idi. Ayrıca Einstein'nın beyninin normal insanlardan %73 daha kıvrımlı olduğu gözlemlendi.

Albert Einstein'ın Buluşları :

Einstein'ın fizik alanındaki çalışmaları modern bilimi büyük ölçüde etkiledi. Kendisi özellikle zaman ve uzay için düzenlenmiş bağlılık İzafiyet Teorisi ile tanındı.
Bu teori üç bölüme ayrılır;
  • Newton mekaniğinin yasalarını değiştiren ve kütle ile enerjinin eşdeğerli olduğunu öne süren Özel Görelilik (1905);
  • Eğrisel ve sonlu olarak düşünülen dört boyutlu bir evrene ait çekim teorisini veren Genel Görelilik (1916);
  • Elektro-manyetizma ve yerçekimini aynı alanda birleştiren daha geniş kapsamlı teori denemeleri.

İlk iki teorinin geçerliliği atom fiziği ve astronomi alanında yapılan deneylerle çok başarılı bir biçimde sınanmıştır; çağdaş fiziğin temel taşları arasında yer alırlar. Einstein atom ile ilgili olarak: "Ben atomu iyi bir şey için keşfettim,ama insanlar atomla birbirlerini öldürüyorlar." demiştir. Ayrıca birçok kişinin ilgisini çeken "Neden Sosyalizm?" adlı yazısı Monthly Review adlı aylık dergisinin, ilk sayısının, ilk yazısıdır.

Yararlanılan Kaynaklar :


Share/Save/Bookmark

91 yorum:

Adsız dedi ki...

Çok değerli bir bilim adamı... Bilgileri bir araya derlemişsin. Çok işime yaradı. Teşekkür ederim.

Adsız dedi ki...

Harika bir bilim adamı... Bilim adamlarının zel hayatları çok garip oluyor nedense...

Adsız dedi ki...

ya şu aynştayn ın dil çıkarmış resmine uyuz oluyorum:))=))8-}

Adsız dedi ki...

büyük bir bilim adamı

Adsız dedi ki...

eınstien dıl cıkarma resımı cok komık

Adsız dedi ki...

evet o çok büyük bir bilim adamı

ecosirmak dedi ki...

einstein dünya'ya çok büyük bir katkı sağlamıştır... o muhteşem biri yaaa:) gerçekten harika birisi;;):)

Adsız dedi ki...

aslında çok güzel bazıları için yani serseliler içn komik gele bilir çünkü serseliler yaşlı diye onla dalga geçebilirler benim içimn çok güzel ve duygusal kendimde duygusalım he ben mesene açılmasını istemiyom.bb:)

merve dedi ki...

çok teşekkür ederim çok işime yaradı

Adsız dedi ki...

ALLAH NEMURATIN VARSA VERSİN HATTA MURATTLAR SENİ ELLERİYLE BOSUN

mahmuthan dedi ki...

süperrr bu bilgiler bana lazım olmuştu kısa ve net bitr bilgi tşkler

Adsız dedi ki...

süper bir bilim adamı.

adsız dedi ki...

bu bilim adamındada ne zeka varmış

Adsız dedi ki...

s.a teşşekürederim ödev için yaradı s.a

Adsız dedi ki...

bıde benı gorcenız ben daha zekıyım ulan ksk ulan D::d:

Adsız dedi ki...

bu adama bayıldım 4. sınıfa gidiyorum ama gercekten ödeve çok çok yaradı ayrıcaona dünyaya yaptıgı katkılardan dolayı çok tesekkur ediyorum ayrıca zekasına hayret ediyorum süper bir adam onun için bır fan culb açılmasını istiyorum

isaenes dedi ki...

cok saol kanka sen olmasan boku yerdik

lazkopat dedi ki...

Aferin aferin çok uzunmuş biraz kısa olsa işime yarardı.

Adsız dedi ki...

çok ama çok teşekkür ederin saol einstein ödevime çok yardımcı oldu saol

Adsız dedi ki...

supersın ainstein kankşiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Adsız dedi ki...

ÇOK GÜzel yha hoca çok beğendi 100 aldım proje ödevinden eyvallah

Adsız dedi ki...

çok gzl olmus ellerınıze saglıkta çok uzun yha yazasıya kadar öldümmmmmmmmmmmm bizim hocada baska verecek ödev bulamamıs gibi :D nese saolasın :))))
KüBrA

pırıl dedi ki...

terbiyeli ol tamam teşekkür ediyosun ama adabını korumalısın

Adsız dedi ki...

çok sağol abi sen olmasaydın ne olurdu halimiz yavvv.

Adsız dedi ki...

ne zeka varmış

Adsız dedi ki...

bu denli zeki insanlarin olmasi süphesiz bilime ve gelecek nesillerin bunlardan beslenmesi acisindan cok güzel bir olaydir umarim tarih einstein gibi nice insanlara ev sahipligi yapar.tabi einsteinin dedigi gibi bilim hicbir zaman gütü amaclar icin kullanilmamali...

Adsız dedi ki...

iyi hos ama neden tarihleri karisik yazdinizki ordan burdan yazmissin karisik olmus ve tam ayrintili degil mesela hic corap giymezmis biliyomusunuz...

Adsız dedi ki...

qwerfw<fef<WEfe

Adsız dedi ki...

İki kelime ile süperrr bişiiiiiiiiiii

Adsız dedi ki...

Bizim hocada bula bula bunumu buldu insan bi Teknoloji sorar sonuçt shrpimiz teknolojiden yararlanıoz XD

Adsız dedi ki...

süper birleşim xxxx

mehmed şahin dedi ki...

verdiğiniz ianaılmaz bilgiden dolayi teşekür ederim.

Adsız dedi ki...

:O çok uzunnnnnnnnnnnn

Adsız dedi ki...

Einstein önce ABD başakanı Roosevelt'e "Hitler'den önce ABD'nin atom bombası yapması lazım, ben de her türlü desteği vermeye hazırım" şeklinde mektup yazan kişidir. Daha sonra pişman olduğu söyleniyor... İyi de bomba hem de savaş zamanı ne için kullanılır???

Adsız dedi ki...

çok teşekkürler

Adsız dedi ki...

önemLi oLan uzunLuqu deqiL işLevidir yeqen... xDééé

Adsız dedi ki...

önemLi oLan uzunLuqu deqiL verdiqi biLqidir!

sinan ergen dedi ki...

eınstein in bütün kıyafetleri aynıymış çünkü eğer değşk olsa hangisini giysem diye ayna karşısında vakit kaybetmenin saçma olduğunu düşünüyprmuş bence de çok mantoklı.......

Adsız dedi ki...

SLM

Adsız dedi ki...

einstein hiçbir bilim adamlarına benzemiyo çok güleryüzlü bir filozofmuşş ben bu adamı beğeniyorum diğer bilim adamlarına göre kutluyorum.. YANİİİ....

Adsız dedi ki...

hoş bilgi ama çoooooook uzun 1 paravraf yaza bilecem saol baba

Adsız dedi ki...

sağ olun benim proje ödevim için yaradı bu olmasaydı dersten 1 alacaktım

Adsız dedi ki...

afarım gzl olmş yorum

KADİR dedi ki...

teşekkürler bilgiler icin

Adsız dedi ki...

çok değerli bir bilim adamı çooookkkk

Adsız dedi ki...

ödevim,için lazım oldu çok teşekkür ederim.

Adsız dedi ki...

paragraf güzelmiş ama keşke einstein
YAHUDİ olmasaymış

Adsız dedi ki...

çok sğl

Adsız dedi ki...

çok güzel bilim adamı

Adsız dedi ki...

byük adamsın aynştayn abi

Adsız dedi ki...

O kadarda uzuna gerek yoktu.Bir türlü ayıramadım

Adsız dedi ki...

Paylaşım için teşekkürler.

Adsız dedi ki...

çok işime yaradı saolun!!!!!!!

Adsız dedi ki...

vallaha coq uzun yazamıcam galiba

Adsız dedi ki...

çoooooook uzun bir adam

Adsız dedi ki...

güzel bir hayatın var albert çok güzel buluşların var diyerlerine katılıyom çok ama çok güzel dersime yardımcı olduğun için çok teşekkür ederim . :)

Adsız dedi ki...

çok uzun keşke bunun daha kısası olsaymış ama yinede işime yaradı saol

Adsız dedi ki...

güzel ama google'ye kısa bilgi yazmıştım ama olsun aga

Adsız dedi ki...

çok güzel ama azıcık daha kısaltsanızzzz

Admin dedi ki...

Arkadaşlar adam ölmüş gitmiş arkasından konuşmıyayım ama bu adam bence çok bilmiş biri. Teorilerine bakarsanız tanrı varmıdır yokmudur diye dünyayla Allahla dalga geçen birisi bence ölmeseydi tam idamlık biriydi

Adsız dedi ki...

adam iyi yaşamış beeeee daha nasıl yaşasın

Adsız dedi ki...

naber be amca iy kide ölmüşsün orası daha rahatır
:):) mekanın cennet olsun

Adsız dedi ki...

Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük bilim adamı, 1879 yılında doğmuş, Atatürk 1881 ... bu yıllar birbirlerine yakın, bu tarihlerde doğan bu iki insan , dünya tarihini değiştirdiler.Bu yıllarda , yukarıdan , önemli müdahaleler olduğunu görüyoruz.

Adsız dedi ki...

ben ce bu adam çok güzel buluş yapmış bu adamın hakkını yemeyin bu adamın buluşu herkesin işine yaradı

Adsız dedi ki...

Dundrn bugune dogrdr

xfab dedi ki...

Çok değerli çalışmaları olan bilim ve insanlık için önemli bir bilim adamı. Emeğine sağlıl derleyip düzenlemişsin.

Adsız dedi ki...

Kşke bu adamı görebilseydim kşke :(

fsfd dedi ki...

einstein çok iyi adamdı ama atom bombasını bulmasydı dahda iyi olurdu çünkü o atom bombası yüzden bir çok filistinli insan öldü yinede ALLAH RAHMET EDESİN...

Adsız dedi ki...

çok güzel ama çok uzun yaaaa :D

Adsız dedi ki...

Doğru,buluş yaptı ama bence eskiyi düşünüp zaman kaybetmemek gerek.Çok seviyorsanız Einstein'i gidip kitap okuyun biraz düşünün icat yapmaya çalışın. Geçmişi düşünüp zaman kaybetmek yerine birazda siz dünyaya yardım edin!!!

Adsız dedi ki...

bu adamın bulduğu buluş adam için küçük ama dünya için büyük bir adım oldu !!!!!!!!!!!!!!!!

Adsız dedi ki...

bu site benim ödeevime çok yardımcı oldu

Adsız dedi ki...

Teşekkür ederiiim ödev için çok işe yaradıı :D

PS: Bu adam çok zeki çok güzel buluş yapmış çok seviyorum onuu :)

Adsız dedi ki...

adamı sevmedim

Adsız dedi ki...

Cok tesekkurler ellerinize saqlik cok isime yaradi.: D

Adsız dedi ki...

çok değerli birisi bence

mikail akkaş dedi ki...

ben bir kere bir haber duydum bi magazin programında ablam izlerken magazindir yalan söyler dedim 2 gün sonra haberlerde çıktı gene yalan dedim
internetten araştırdım gene doğru çıktı artık inandım haber:2 ingiliz çocuğun eq su einstein in kinden yüksek çıkmış(neden magazinde çıktı demeyin ünlü olmuş 2 çocukta yani) bakın bu 100 de yüz doğru ve teşekkürler

Adsız dedi ki...

çok güzel olmuş

Adsız dedi ki...

süper kankiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

Adsız dedi ki...

adam king beeeeeeeeeeeeeeeee:)

zeynep dedi ki...

Süper açıklamişlar

Adsız dedi ki...

iyi bir insan...............

Adsız dedi ki...

Gerçekten güzelmiş

Adsız dedi ki...

ben einstein in hayatını çok merak ediyordum ve çok garip bir hayatı var sanırsam tek sorunuda konuşmayı çok süre sonra konuşmaya başlamış

Adsız dedi ki...

adam king beeee

Adsız dedi ki...

ADAM KİNG BEEEE

Adsız dedi ki...

inşallah

Adsız dedi ki...

çok teşekkürler çk işime yaradı gerçktenn saol rfkkk :D :D

Adsız dedi ki...

tşk edermm çok işime yaradı gerçkten Einstein gerçkten mükemmel bir bilim adamıı :)

Adsız dedi ki...

çok işime yaradı

Ayça DENİZ dedi ki...

Çok güzel .türkçe ödevime gerekliydi bu. Keşke biraz kısa olsaydı.

Yorum Gönder

Yorum Yaparken :

1. Türkçe dil bilgisi ve yazım kurallarına dikkat edin.
2. Hakaret içeren yorumlar yapmayın.